Jak ze Sokola udělat moderní sportovní organizaci

Když se řekne Sokol, většině z nás se asi vybaví Spartakiáda, ale jinak po Sokolu většina z nás asi nevzdechne. Není to škoda? Takových možností, které Sokol nabízí a nabízet může je nepřeberné množství. I přesto, že tato organizace vznikla v 60. letech 19. století a její fungování by se dalo označit za nemoderní či zpátečnické má stále co nabídnout. Ale umí to nabídnout širší veřejnosti? Umí nabídnout moderní služby? Umí nabídnout zajímavé informace, které budou lidi zajímat a přitáhnou nové členy nebo spíše zákazníky? Ano, je to možné, pokud si vedení Sokola dá takovéto cíle. Z neoficiálních zdrojů vím, že fungování Sokola nefunguje, jak by mělo. Na můj email Sokol bohužel nereagoval.

Sokol je učebnicovým příkladem nevyužité značky a příležitostí, které má ke svému rozvoji. Sokol by mohl udělat krok vpřed, pokud by se odpolitizovat a jeho vedení výrazně omladilo. Politický vliv v organizaci nezaručuje žádný výrazný pokrok a brzdí celou organizaci v pokroku.

Výrazným vlivem na rozvoj a její služby by se měl stát marketing. Do něho řadím vytvoření atraktivních služeb, atraktivní webové stránky, propagace skrze sociální sítě, nejsou-li prostředky na standardní reklamní kanály a především tvořit značku, která služby prodá. Značku, která motivuje mladé i střední generaci přijít a využít to co Sokol nabízí nebo nabízet může.

Česká obec sokolská, jaký je oficiální název vlastní nespočet sportovišť po celé republice, ale mnohdy ani nevíte, že jim patří jenom protože, nejsou řádně označené. I přesto, že investuje do obnovy některých sportovišť, mnoho z nich stále chátrá. Chápu, že je toto otázka financí. To je další důvod, proč by organizace měla investovat do nových produktů a služeb, které jí přinesou potřebný obnos na rekonstrukce do moderních sportovišť.

Sportoviště nemusí sloužit jen mladým, kteří se chtějí stát úspěšnými sportovci, ale i lidem, kteří touží po relaxu a odpočinku nebo si zasportovat pro udržení své kondice. To může vést k zavedení nových služeb v zařízeních, které již Sokol vlastní. Tím mohou být nejrůznější posilovny, wellness centra, moderní bazény či dokonce aquaparky. Samozřejmě takový cíl bude stát spoustu finančních prostředků. Bude-li však řízen profesionálně spolu s moderními službami, které dnešní svět nabízí, není to cíl nereálný.

Další možností jak získat více prostředků mohou být vlastní prodejny se sportovním zbožím. A začít se dá od e-shopu, který již sokol vlastní a postupně rozšiřovat i o kamenné prodejny.

Další příjmy mohou přijít z reklamy do inzerentů do vlastního časopisu. Tištěné časopisy jsou sice na ústupu, ale sportovní online magazín je další cestou jak získat nejen čtenáře, fanoušky a potenciální zákazníky, ale samozřejmě i příjmy z reklamy a to nejen od cílených inzerentů, ale i z reklamy od Google. A nemusí být malé.

Pokud se organizace odpoutá od své historie a přemění do moderní společnosti, čeká nás zajímavé období, kdy Sokol může být znova součástí, který vychovává novou generaci českých sportovců, ale i nás všech i přesto, že aktivně nesportujeme a to budu považovat za pokrok.

napsal: Lord Charles

Editováno 24.11.2016