7 oborů modernizace Českých drah i Česka

České Dráhy jsou další z Českých národních firem, molochem, který by stál za restrukturalizaci téměř ve všech oblastech, ale na rozdíl od jeho kritiky se chci zabývat příležitostmi, které tento podnik má, aby se přetvořil do ještě modernější společnosti a prosperujícího dopravce, který začne přinášet státu finanční prosperitu a moderní služby svým zákazníkům. Je v zájmu státu, aby dopravce a jeho dceřiné společnosti začaly státu vydělávat a začal si z toho brát svůj zisk místo toho, aby jej dotoval. Jakožto národní společnost má velké možnosti k modernizaci i potřebný kapitál, bez ohledu na to, jak moc je firma zadlužená. ČD rozhodně mohou být lepší, modernější a prosperující společností.

Rozdělení společnosti je jednou z cest jak dosáhnout nejen zlepšení služeb, ale také maximalizovat zisk z každé jednotlivé aktivity.

 

1. Reality. České dráhy mají velké množství nemovitostí, které pronajímají nebo prodávají. Veškeré nemovitosti by tak měli být převedeny do samostatné společnosti řekněme např. ČD Realitní. Samostatná společnost se tak bude moci soustředit pouze na tento obor. Zároveň mohou začít investovat do rekonstrukcí svých budov. V případě nádražních budov, maximalizovat zisk z pronájmu a vytvoření příjemného prostředí pro cestující s širokým spektrem služeb, stejně tak výstavby nových nemovitostí. V této oblasti jsou možnosti nepřeberné.

2. Regionální doprava. Řekněme ČD Regio. Je jasné, že regionální doprava bude z větší či menší části vždy alespoň částečně dotovaná. I zde však dopravce může nabídnout kvalitnější služby a především modernější vlaky. Ano, v této oblasti došlo k výraznému pokroku, ale pořád to nestačí. Jak dopravce, tak kraje by se měli soustředit na efektivnost spoje i jeho náklady. Dopravce vždy má určité možnosti jak si přivydělat na přídavných službách. Jakých, záleží na inovaci a nápadech dopravce. Stejně tak však je zajímavý nápad Jihomoravského kraje mít vlastní moderní vlaky k regionální dopravě a pronajímat vlaky dopravcům, kteří se postarají o kvalitní servis na základě jejich zkušeností.

3. Meziměstská a mezistátní doprava. To by měla být výkladní skříň Českých drah. I když mají Pendolína a nové vlaky od Siemens, je také potřeba nabídnout kvalitní a pohodlné vagóny a patřičný doprovodný servis, který zajistí přísun cestujících na více nedotovaných trasách od státu vč. přímých tras do zahraničí ideálně bez změny lokomotivy. Rozvoj této části firmy by měl být pro České dráhy klíčovou vč. expanze na sousední trhy.

4. Mobilní a online aplikace. Zde již dráhy fungují a podle referencí se jedná o velmi zdařilou mobilní aplikaci. Pokud by zde fungovala i spolupráce se zahraničními vlakovými dopravci k vytvoření jednotného objednávkového systému při cestách do zahraničí a anglický název aplikace i pro zahraniční cestující májí České Dráhy velkou šanci přilákat jak víc cestujících do svých vlaků tak si i značně přivydělat na prodeji jízdenek po Evropě od jiných dopravců eventuálně se stát technologickou společností v oblasti vlakové dopravy. Zavedení internetu do vozů Českých drah a mnoho dalších technologických novinek. Zde se nabízí i určitá možnost spolupráce s dceřinou společností ČD-Telematika.

5. Zasílací služby. Zde bych viděl jednu z případných možností ve spolupráci s Českou poštou a pronájmem prostor pro jejich zasílací servis nebo využít prostory pro doručování a vyzvedávání balíků klientů z e-shopů. Toto by mohla být zajímavá doplňková služba především pro ČD Cargo, které již je dceřinou společností Českých drah, a která by svou síť mohla rozšířit i o vozový park a služby případně spolupracovat úzce s Českou poštou.

6. Automobilová/Autobusová doprava: Možná trochu netradiční business pro vlakového dopravce, ale podíváte-li se na to logicky, autobusový dopravce, který by byl součástí Českých Drah, by mohl vytvořit návazná spojení na své vlaky. Zároveň by mohl být doplňkovou službou pro cesty do zahraničí. V případě automobilů, by si mohl cestující objednat odvoz až k vlaku či od vlaku. I když cestující má tuto možnost od mnoha dalších firem a taxislužeb, proč by nemohly České dráhy nabídnout svým zákazníkům určitou exkluzivitu a pohodlnost, objednat si vše na jednom místě.

V případě nákladní, kamionové dopravy by především na území ČR a všude tam, kde to jde, využilo především ČD Cargo svých vlaků pro ekologickou přepravu kamionů. Tím by pravděpodobně mohl nabídnout atraktivnější cenu přepravy a zároveň ulevit dálnicím. Spolu s doplňkovým servisem pro řidiče by se opět mohlo jednat o zajímavou službu.

7. Propagace. Zde jsou dva úhly pohledu. Ten první zvýšit a rozšířit efektivnost kanálů, kde mohou inzerenti propagovat své produkty v kanálech, které jim České dráhy nabízí. V té druhé a možná je to jen můj osobní pocit, mi přijde, že reklama drah je zaměřená především na svou značku. Osobně bych si představoval jejich reklamu, která by se zaměřovala na určité lokality podle sezóny. Např. reklama na dobré, levné a rychlé spojení k nějaké památce či kulturní akci, která by mohla drahám přinést zajímavější zhodnocení reklamy než reklama na značku. Při spolupráci a podílení se na reklamě s organizacemi podporující českou kulturu a historii by především televizní spoty mohli vyjít dopravce levněji. Zároveň by v případě propagace kulturních památek podporovaly dráhy turistiku a českou historii jakož to český „národní“ dopravce.

Ať už stát má z Českých Drah nějaký příjem do státní kasy či nikoliv, měl by se zaměřit, aby příjem měl a byl maximalizován spolu se zkvalitňováním dopravních služeb nejen v ČR.

napsal: Lord Charles

foto: Pond5