Jak na noty 2. díl – mollové stupnice

JAK NA NOTY: originální článek MusicBook.cz

V dnešním díle se podíváme na mollové stupnice včetně správného prstokladu při hře na klavír. Mollové stupnice se píší malým písmem a mají 3 varianty. Aiolskou, Harmonickou a Melodickou. Mollové stupnice jsou odvozeny od 6-ho stupně durových stupnic. Např. stupnice C-dur má na šestém stupni tón A tudíž mollová stupnice bude a-moll. Mollové stupnice přebírají od durových stupnic také předznamení. V příkladu C-dur mollová stupnice a-moll nemá žádná předznamenání.

Aiolská stupnice se hraje tak jak určují předznamenání.

U harmonická mollové stupnice se zvyšuje 7. tón o půl stupně.

U melodické mollové stupnice se zvyšuje 6. a 7. stupeň při hře nahoru. Pří hře dolu je však 6. a 7. stupeň odrážkou či jiným předznamenáním snížen. Tudíž hrajeme to co určuje předznamenání stupnice. Viz příklady.

V mollových stupnicích se setkáváme s novým znaménkem „x“. Toto předznamenání zvyšuje tón o celý resp. půl stupeň. Používá se převážně tam, kde tón má již v předznamenání stupnice křížek „#“ Např. mollová stupnice gis-moll má v předznamenání 5 křížků. Při hraní harmonické mollové stupnice se 7. stupeň zvedá o půl tónu. V případě gis-moll je 7. stupeň Fis (díky předznamenání již o půl tónu zvýšený), protože gis-moll harmonická musí být na tomto 7. stupni ještě o půl tónu zvýšena píšeme k notě toto „x“. Nota se pak v našem případě čte jako Fisis. Jinými slovy místo tónu F zahrajete tón G na klaviatuře.

Základní mollovou stupnicí je stupnice a-moll aiolská. Nemá žádné předznamenání (žádné křížky “#” ani béčka “b”)

V zápise s basovým klíčem začíná „a“ 2 linky pod notovou osnovou. (viz obrázek a-moll).

Pozor na zvyšování a snižování tónů při moll harmonické a mol melodické. (platí pro všechny stupnice)

e-moll má jeden křížek a to na notě F. Křížkem se F zvyšuje na Fis. e-moll je odvozen od stupnice G-dur.

[omlouváme se za nedostupnost stupnice h-moll-melodické]

h-moll má dva křížky na notách F a C. Tóny se zvyšují na Fis a Cis. h-moll je odvozen od stupnice D-dur

fis-moll má křížky tři a to Fis, Cis a zvýšené G na Gis. Fis-moll je odvozen od stupnice A-dur

cis-moll se čtyřmi křížky. Fis, Cis, Gis a zvýšené D na Dis. Je odvozena od stupnice E-dur. A pozor na prstoklad!

gis-moll má pět křížků. Fis, Cis, Gis, Dis, a Ais což je zvýšené A. gis-moll je odvozena od H-dur. POZOR NA ZVÝŠENÉ TÓNY ZNAMÉNKEM „x“ PŘI MOLL HARMONICKÉ A MELODICKÉ! A pozor na prstoklad!

dis-moll má šest křížků. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis což je zvýšené E. Je odvozena od Fis-dur. POZOR NA ZVÝŠENÉ TÓNY ZNAMÉNKEM „x“ PŘI MOLL HARMONICKÉ A MELODICKÉ! A pozor na prstoklad!

ais-moll má maximální počet křížků a to sedm. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis a zvýšené H na His. Je odvozena od Cis-dur. POZOR NA ZVÝŠENÉ TÓNY ZNAMÉNKEM „x“ PŘI MOLL HARMONICKÉ A MELODICKÉ! A pozor na prstoklad!

Nyní se přesuneme od mollových stupnic s křížkem k k mollovým stupnicím s „béčkama“.

d-moll má jedno „b“ a to na tónu H. „b“ snižuje tón H na B. Je odvozena od F-dur.

g-moll má dvě béčka: B a snížené E na Es. Je odvozena od stupnice B-dur

c-moll má béčka již tři: B, Es, a nově snížené A na As.

f-moll se čtyřmi béčky: B, Es, As, a snížené D na Des. Je odvozena od As-dur

b-moll tato stupnice má pět béček. B, Es, As, Des a Ges což je snížené G. Je odvozena od stupnice Des-dur.

es-moll má šest „b“ novým béčkem je snížené C na Ces. B, Es, Des, Ges, Ces. Je odvozena od Ges-dur

as-moll má sedm „b“: B, Es, Des, Ges, Ces a nově snížené F na Fes. Je odvozena od Ces-dur.