Proč by Česko mělo pořádat Olympijské hry.

Já vím, že už tady tohle bylo a že to nakonec Praha vzdala. Ale já věřím, že Praha nebo Česko by mělo Olympijské hry pořádat. Nejsem zastáncem původních úvah a lokalizaci v Letňanech. Olympijské hry počaly na Olympu, a pokud se nemýlím, ten je na kopci. Stejně tak Strahov, který si spojuji se sportovními akcemi a Spartakiádou. Podle mě je tento kopec ten pravý pro pořádání Olympijských her už proto, že na něm stojí největší stadion na světě. Celkově má tato lokace svá pozitiva.

Na Strahovském kopci stojí několik sportovišť, které se v případě pořádání mohu přeměnit na moderní víceúčelové stadiony a evropské sportovní centrum. Ať už tu bude stát nový fotbalový stadion, stadion pro halové sporty, plavecký areál, hokejový nebo krasobruslařský stadión, atletický stadion a další. Spolu s nimi zde mohou vyrůst budovy a kanceláře jako sídla sportovních organizací a návazných služeb, které zde mohou reprezentovat český sport. Může zde stát i hotel, který by byl využit pro hosty i po pořádání her.

Olympijská vesnice bude důležitou součástí, ale k tomu mohou posloužit rekonstruované nebo kompletně přebudované strahovské koleje stejně tak nové budovy, ze kterých se po té mohou stát soukromé byty. Strahov takový prostor nabízí. V případě pořádání druhých olympijských her případně jiných velikých mezinárodních akcí mohou být ubytovací zařízení vybudovány z přepravních kontejnerů, které taktéž nabízí moderní a atraktivní bydlení. Jejich výstavba však zabere pouze pár dní a po skončení akce se mohou kontejnery rozebrat a využít kdekoliv jinde event. prodat. I toto může být cesta k návratnosti investice.

Ikdyž se může zdát pořádání Olympijských her finančně sporné tak v případě pořádání jak letních tak zimních her v krátkém časovém horizontu od sebe by se investice do takovéhoto projektu rozhodně vyplatila a vrátila. Při pořádání letních Olympijských her by Praha byla na takovouto akci připravená a jediné co by zbývalo dořešit, by byla horská část. Ta by mohla být, buď v Krkonoších což by bylo pro Česko zajímavější, nebo ve spolupráci se Slovenskými Tatrami.

V takovémto případě by však Česko potažmo Slovensko muselo být mezi jednotlivými sportovišti propojeno vysokorychlostní vlakovou tratí. O možnostech výstavby rychlotratí jsem psal i zde.

Tak jako tak by se investice stala návratovou. Častou otázkou u takovýchto akcí je následné využití sportovišť po hrách. Česká republika je sportovní zemí. Máme spoustu kvalitních sportovců, kteří nás reprezentují na různých akcích. Díky tomu může být Praha pořadatelem mnoha významných soutěží či mistrovstvích Evropy či světa v různých disciplínách. Ať už to bude atletika, fotbal, rychlobruslení, hokej či cokoliv dalšího. Praha v posledních letech možná i dekádách kromě MS v Hokeji žádné větší akce nepořádala a tato sportoviště a vybudovaná infrastruktura by nám to umožnila.

Sportoviště se následně dají využít pro nepřeberné množství kulturních akcí, kdy pořadatelé nebudou muset pracně hledat vhodné lokality, protože si vyberou moderní areál se zázemím v nejrůznějších velikostech až po největší stadion světa. Strahovský stadion je také možné využít pro nejrůznější trhy, zábavní i kulturní akce, jako letní stanové městečko případně pořádání letních festivalů a dalších. Rozhodně se pro stadiony náplň dá najít, tak aby byly k užitku i mimo velké akce.

Praha by se měla stát centrem sportovního i kulturního dění. Pořádání jakékoliv významné akce je důležitým přínosem nejen pro Prahu, ale i její občany. U akcí, kdy jejich návštěvníci zůstávají v Praze déle, tak jako u Olympijských her je kvalitní dopravní spojení s dalšími kouty země nedílnou a důležitou součástí pro rozvoj turistického ruchu dalších oblastí Česka a samozřejmě finanční přínos pro tamější obyvatele. K tomu by měli sloužit vysokorychlostní tratě.

Největší komplikaci by při pořádání takovýchto her pravděpodobně byl stávající způsob dopravy na Strahov. Nejedná se však o nic co by se nedalo vyřešit. Možností jak zkvalitnit a zlepšit spojení na Strahov a to nejen kvůli Olympiádě je hned několik.

Prodloužení resp. odbočka metra linky A z Petřin na Strahov případně také odbočka z Anděla na Strahov. I když se pravděpodobně nebude jednat o nejlevnější řešení, je to jedna z možností.

O něco levnější variantou by mohlo být vedení tramvajové linky z Bělohorské, stejně tak zlepšení autobusové dopravy z Hradčanské a Smíchova nebo Anděla. Při využití 24 metrových souprav, které již jezdí např. na letiště, by se jednalo o zvýšení potřebné kapacity. http://www.exquicity.be/en/#photos-videos Nabízí se také možnost výstavby trojelbusů, kdy bychom dbali i na životní prostředí takové řešení může být např. toto http://www.tbus.org.uk/leeds.htm

Z dalších klasických způsobů dopravy je k dispozici vlakové spojení. Zde by se nabízelo propojení mezi Košířemi a zastávkou Praha – Dejvice. Případně by u Strahovských stadionů mohlo být rozdvojení na uvedené zastávky, které by vedlo z letiště a zajistilo rychlé a pohodlné spojení sportovců i návštěvníků dané lokality, stejně tak i občanů směřujících z těchto lokalit na/z letiště. Vlakové spojení by mohlo být jak klasické, tak vysokorychlostní nebo typu Maglev.

Uvedené spojení jsou řešením, ale budou nejpohodlnější pro západní část Prahy. Z východní části je situace o něco komplikovanější nikoliv však nereálná. V dnešní moderní době se nabízí několik řešení, které by pro Prahy mohli být zajímavé jak z dopravního tak i turistického pohledu.

Lanovka je jednou z takovýchto možností. Ovšem nemluvím o takové, která je na Petříně, spíše kabinovou lanovku, kterou si spíše představíte na horách. I v městě takovéto spojení může být prospěné. V Londýně takováto lanovka funguje a je součástí dopravního spojení města. Zároveň je atrakcí pro turisty, kteří tak mohou vidět Londýn z výšky. Praha by mohla nabídnout něco podobného.

Další možností a ta já má nejoblíbenější je Monorail a závěsná doprava. Toto řešení překonává potřebný výškový rozdíl, zvyšuje atraktivnost a posouvá město do 21. století. Nedokážu říct, o kolik by takové řešení bylo levnější než ražení tunelů, ale viděl bych ho jako velmi reálné.

https://wordlesstech.com/suspended-public-transportation-system/

http://gajitz.com/off-the-tracks-suspended-commuter-train-gives-directions/

http://www.abb.com/cawp/seitp202/b9dedb0dfa0320bac12578d30034aa8d.aspx

 

Další možností je rychlospojení Hyperloop od miliardáře a majitele automobilky Tesla Muska. Toto spojení by mohlo být i variantou pro spojení s odlehlejšími částmi sportovišť především se spojením do horských oblastí. Brno již vyjednává tuto možnost s výrobcem.

Moderní či možná spíše futuristická dopravní spojení přispívají jak ke snížení automobilového provozu tak i zvýšení cestovního ruchu.

Dalším důvodem proč bychom měli Olympijské hry pořádat kromě prestiže Prahy a celkově Česka je i motivace mladých lidí, kteří mohou mít příležitost vidět vrcholové sportovce možná i své sportovní idoly osobně a zároveň pro ně tito sportovci mohou být inspirací začít se sportem. Pokavad naše sportovní organizace dokáží vytvořit atraktivní způsob tréninku a motivovat nejen mladé ke sportu, psal jsem zde, máme naději, že nás i v budoucích letech budou reprezentovat nadějní sportovci, kteří budou psát dějiny českého i mezinárodního sportu.