Jak na noty 1. díl

JAK NA NOTY – noty a durové stupnice

originální článek pro MusicBook.cz

Noty jsou základním prvkem hudby. Určují délku a výšku tónu podle umístění na notové osnově a tempa určeného v předtaktí. Notová osnova je pět vodorovných linek, na a mezi které se umisťují noty.

Vezměme, ale notovou osnovu hezky od jejího začátku tedy klíče.

Nejznámější a také nejpoužívanější je notový klíč houslový někdy zvaný také G-klíč, protože leží na notě G a basový klíč někdy zvaný F-klíč protože leží na notě F můžeme se, ale setkat i klíčem altovým.

Za klíč se poté uvádí předznamenání. To jsou křížky nebo béčka (b), se kterými se seznámíme později. Po předznamenání se uvádí tempo, které může být čtvrťové nebo osminové. Za tempem pak již následuje notový zápis.

Noty mají různou délku , která určuje jak dlouho daný tón bude znít při hře na hudební nástroj. Noty mají následující délky: Celá , Půlová , Čtvrťová , Osminová , Šestnáctinová , Dvaatřicetinová , Čtyřiašedesátinová .

Při hudbě jsou často používány také pauzy. V notovém zápise se těmto pauzám říká pomlka a mají také svojí délku a značku. Pomlka celá , pomlka půlová , pomlka čtvrťová , pomlka osminová , pomlka šestnáctinová , pomlka dvaatřicetinová , pomlka čtyřiašedesátinová

Nejdůležitější pojmy a vysvětlení máme za sebou. Ted se podíváme na stupnice v houslovém a basovém klíči. Pokud se chcete učit hru na klavír je dobré již od začátku umět číst v notách s oběmi notovými klíči. Houslový klíč se na klavíru hraje převážně pravou rukou a basový rukou levou. Není však žádnou výjimkou použití houslových klíčů pro obě ruce.

Nyní se, ale pojde seznámit se stupnicemi.

Základní stupnicí je stupnice C-dur. Nemá žádné předznamenání (žádné křížky “#” ani béčka “b”) a začíná tónem C, který se v notovém zápisu (s houslovým klíčem), píše jednu linku pod notovou osnovou, tak jak je vidět na obrázku (viz obrázek c-dur).

V zápise s basovým klíčem začíná „c“ 2 linky pod notovou osnovou. (viz obrázek c-dur).

G-Dur má jeden křížek a to na notě F. Křížkem se F zvyšuje na Fis.

D-Dur má dva křížky na notách F a C. Tóny se zvyšují na Fis a Cis.

A-Dur má křížky tři a to Fis, Cis a zvýšené G na Gis.

E-Dur se čtyřmi křížky. Fis, Cis, Gis a zvýšené D na Dis

H-Dur má pět křížků. Fis, Cis, Gis, Dis, a Ais což je zvýšené A.

Fis-Dur má šest křížků. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis což je zvýšené E.

Cis-Dur má maximální počet křížků a to sedm. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis a zvýšené H na His.

Nyní se přesuneme od durových stupnic s křížkem k durovým stupnicím s „béčkama“.

F-Dur má jedno „b“ a to na tónu H. „b“ snižuje tón H na B. Při hraní na klavír POZOR NA PRSTOKLAD

B-Dur má dvě béčka: B a snížené E na Es POZOR NA PRSTOKLAD při hře na klavír

Es-Dur má béčka již tři: B, Es, a nově snížené A na As. POZOR NA PRSTOKLAD při hře na klavír.

As-Dur se čtyřmi béčky: B, Es, As, a snížené D na Des. POZOR NA PROSTOKLAD při hře na klavír

Des-Dur tato stupnice má pět béček. B, Es, As, Des a Ges což je snížené G. POZOR NA PRSTOKLAD při hře na klavír.

Ges-Dur má šest „b“ novým béčkem je snížené C na Ces. B, Es, Des, Ges, Ces.

Ces-Dur má sedm „b“: B, Es, Des, Ges, Ces a nově snížené F na Fes.

Snad Vám jsou nyní základy stupnic a not jasné. V příštím díle jak na noty se podíváme na stupnice molové.

napsal Lord Charles původně pro MusicBook.cz

obrázky Lord Charles